Xuất bản thông tin

null Người phát ngôn của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Trang chủ Người phát ngôn

Người phát ngôn của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Họ và Tên

Đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Võ Phan Thành Minh

UBND thành phố Cao Lãnh

Chủ tịch

0903 040 449

vothanhminhcl@gmail.com

Nguyễn Văn Hon

UBND thành phố Sa Đéc

Chủ tịch

0913 967 052

nvhon.tpsd@gmail.com

Phạm Tấn Đạt

UBND thành phố Hồng Ngự

Chủ tịch

0919 997 379

ptdat.txhn@newdrugaddictionguide.com

Lê Chí Thiện

UBND huyện Cao Lãnh

Chủ tịch

0903 160 616

chithienvpdt@gmail.com

Phạm Tấn Xiếu

UBND huyện Châu Thành

Chủ tịch

0903 721 202

ptxieu@gmail.com

Nguyễn Văn Khơi

UBND huyện Hồng Ngự

Chủ tịch

0916 106 481

nvkhoi.hhn@newdrugaddictionguide.com

Nguyễn Hữu Nghĩa

UBND huyện Lai Vung

Chủ tịch

0913 705 307

nhnghia1966@gmail.com

Nguyễn Thị Nhanh

UBND huyện Lấp Vò

Chủ tịch

0945 949 054

nguyenthinhanhhdnd@gmail.com

Trần Thanh Nam

UBND huyện Tam Nông

Chủ tịch

0939 990 033

vpub.ttnam@gmail.com

Mai Văn Siêng

UBND huyện Tân Hồng

Chủ tịch

0913 968 199

mvsieng1969.hth@gmail.com

Huỳnh Văn Nờ

UBND huyện Thanh Bình

Chủ tịch

0913 750 500

hvno.htb@newdrugaddictionguide.com

Trần Thị Quý

UBND huyện Tháp Mười

Chủ tịch

0918 855 899

huongquytm@yahoo.com.vn

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory

Tin nổi bật