Xuất bản thông tin

null Người phát ngôn các sở, ngành tỉnh

Trang chủ Người phát ngôn

Người phát ngôn các sở, ngành tỉnh

Họ và Tên

Đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Lê Thị Hồng Phượng

Sở Tư pháp

Giám đốc

0913 437 079

lephuong51@yahoo.com

Phan Văn Hợp

Sở Nội vụ

Giám đốc

0913 675 992

phanhoptn@gmail.com

Nguyễn Hữu Dũng

Sở Công Thương

Giám đốc

0913 967 759

nhdung@newdrugaddictionguide.com

Lê Hoàng Bảo

Sở Giao thông vận tải

Phó Giám đốc (phụ trách điều hành)

0918 054 027

lhbao1972@gmail.com

Đoàn Thanh Bình

Sở Thông tin và Truyền thông

Giám đốc

0939 189 078

dtbinh@newdrugaddictionguide.com

Nguyễn Lâm Thái Thuận

Sở Y tế

Giám đốc

0277.385139

0913 747 078

nltthuandr@gmail.com

Trần Thanh Liêm

Sở Khoa học và Công nghệ

Giám đốc

0918 054 261

ttliem.dongthap@moet.edu.vn

Trương Hòa Châu

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Giám đốc

0913 972 169

hoachaudt@gmail.com

Hồ Thanh Phương

Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc

0913 967 833

phuongho9568@gmail.com

htphuong.hlv@newdrugaddictionguide.com

Nguyễn Phước Thiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Giám đốc


0939 868 639

npthien78@gmail.com

npthien.snn@newdrugaddictionguide.com

Nguyễn Ngọc Thương

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Giám đốc

0903 151 909

nnthuydt@gmail.com

Lê Hà Luân

Sở Xây dựng

Giám đốc

0939 942 952

haluanle@gmail.com

Bùi Thành Nhơn

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Giám đốc

0903 986 529

btnhon.sldtbxh@gmail.com

Nguyễn Thúy Hà

Sở Giáo dục và Đào tạo

Giám đốc

0907 899 890

ntha@dtcc.edu.vn

Ngô Hồng Chiều

Sở Tài chính

Giám đốc

0913 967 957

chieunhstc@newdrugaddictionguide.com

Dương Hồng Lạc

Thanh tra tỉnh

Chánh Thanh tra

0918 017 675

dhlac@newdrugaddictionguide.com

Nguyễn Hữu Xuân

Sở Ngoại vụ

Giám đốc

0913 689 723

nhxuandt@gmail.com

Nguyễn Văn Lâm

Vườn Quốc gia Tràm Chim

Giám đốc

0919 537 537

nvlam@newdrugaddictionguide.com

Nguyễn Công Cừu

Trường Cao đẳng Y tế

Hiệu trưởng

0919 108 159

nncuu@cdytdt.edu.vn

Phạm Quang Huy

Trường Cao đẳng Cộng đồng

Hiệu trưởng

0915 170 405

huy@dtcc.edu.vn

Bùi Thanh Hồng

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp

Giám đốc

0913 967 200

buihongptthdt@gmail.com

Lê Văn Lũy

Ban Quản lý Khu kinh tế

Trưởng ban

0868 799 555

lvluy.skhdt@gmail.com

Hà Phước Xương

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

Giám đốc

0903 686 016

hpxuong@gmail.com

Nguyễn Văn Nhiều

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Giám đốc

0913678379

nhieu67@gmail.com

Lương Thanh Tân

Trường Đại học Đồng Tháp

Quyền Hiệu trưởng

0277. 3881518

dhdt@dthu.edu.vn

Võ Tiến Thành

Trung tâm Phát triển du lịch

Giám đốc

0913 967 586

Bùi Thanh Song

Quỹ Đầu tư phát triển

Giám đốc

0976 068 162

songbtstc@gmail.com

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory

Tin nổi bật