Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 373/TB-VPUBND 15/10/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi làm việc về thành lập Không gian khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp (ngày 08/10/2021)
2 599/GĐN - UBND 15/10/2021 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
3 1563/QĐ-UBND-HC 15/10/2021 Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
4 1564/QĐ-UBND-HC 15/10/2021 Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
5 1562/QĐ-UBND-HC 15/10/2021 Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
6 263/QĐ-UBND-NĐ 15/10/2021 Quyết định về việc giao đất cho Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Sa Đéc để quản lý, tọa lạc phường An Hoà, thành phố Sa Đéc
7 603/UBND-TCD-NC 15/10/2021 V/v cho phép và hỗ trợ công dân di chuyển qua các chốt kiểm dịch Covid-19
8 604/UBND-TCD-NC 15/10/2021 V/v cho phép và hỗ trợ công dân di chuyển qua các chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 595/UBND-THVX 15/10/2021 V/v chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Công ty TNHH Fashion Garments Mekong
10 607/UBND-TCD-NC 15/10/2021 V/v chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long được đi lại làm việc giữa tỉnh Đồng Tháp và An Giang
11 608/UBND-TCD-NC 15/10/2021 V/v chấp thuận cho nhân viên Công ty TNHH Emivest Feedmill (TG) Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp đến tỉnh Đồng Tháp để khảo sát
12 606/UBND-TCD-NC 15/10/2021 V/v chấp thuận chủ trương cho các Công ty phái cử đến Trung tâm dịch vụ việc làm để tuyển chọn lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng
13 936/UBND-KT 15/10/2021 V/v chủ trương và nguồn kinh phí mua vắc-xin thực hiện công tác phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò (đợt 2)
14 1233/VPUBND-ĐTXD 15/10/2021 V/v cung cấp thông tin tóm tắt dự án (profile) thuộc dự án dự thảo Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài
15 1427/VPUBND-TCD-NC 15/10/2021 V/v cung cấp thông tin vụ kiện dân sự theo đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thu Nga
16 937/UBND-KT 15/10/2021 V/v Công ty TNHH Tỷ Thạc đề nghị hỗ trợ tiếp nhận chuyên gia nước ngoài và khách hàng ngoài tỉnh
17 1231/VPUBND-ĐTXD 15/10/2021 V/v dự Họp trực tuyến về đề xuất khoản vay hỗ trợ ngân sách có mục tiêu phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu
18 1428/VPUBND-TCD-NC 15/10/2021 V/v dự thảo ý kiến và cung cấp tài liệu vụ kiện hành chính của ông Lại Văn Lợi, bà Phạm Thị Hương
19 2564/VPUBND-KT 15/10/2021 V/v giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật đất đai
20 2557/VPUBND-KT 15/10/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thức ăn thuỷ sản Feed One